Štrbová Jarošová IvaIša

Štrbová Jarošová Iva<span>Iša</span>
Jméno a příjmení:  Štrbová Jarošová Iva
Datum narození:  27.10.1959
O umělci:

Spiritualita pastelů a kreseb Ivy Štrbové-Jarošové je výsledkem bezhraniční důvěry ve tvarující sílu svetla.Každý motív, figurální, předmetný, či symbolický je tu obklopený světelnou aurou, která jakoby vyzařovala zevnitř obrazové plochy anebo spíše skrze ni. Vedle lyricko expresívních figurací se autorka nebojí ani spontánní malby, ne celkem přesně nazývané ,,art brut“. Anebo práce s mořidly na drevené desky,kde překrýváním více vrstev a jemných světelných kontrastů dosahuje zvláštní fyziologický efekt obrazové duchovnosti. Autorka má vizuální dar mystického tušení,který racionálni výklad už nepotřebuje

PhDr Marian Kvasnička historik umění

 

Narodila se v Československu. V moravském měste Zlín. Maluje od tří let a její umělecká dráha se datuje od chvíle, kdy poprvé pokreslilakuchyň u dědečka do výšky jednoho metru fialovou tužkou.

Filosofka křehkosti. Dominantní témou její tvorby je esence ženy, promítnutá do podoby duchovni a sakrální tvorby. Námětem obrazů jsou nejčastěji vztahy existencionálního druhu.

Její obĺíbenou technikou je éterický“ pastel Inklinuje k forme která necháva v lazurách prostor svetlu. Má ráda kresbu černou tužkou na bělostnem papiru. Nazývá ji černobílou hudbou ,,na klávesnici klavíru,“

Subtilnosti poetické formy úsporného minimalismu, zdánlivě kontruje živelně energická strukturální malba a štětec přetékajicí barvami .

Inspiraci čerpá ze studny duše, do které lze pro obrazy nahlédnout, přes prismu osobního žitého života., Z hlubin, výšek i pádů, uprostřed stoupání, z tajemství bolesti, na ceste ke zrání“

Ilustrovala řadu knih pro deti. Ráda maĺuje portréty.Esence človeka“ je vždy u ní přítomná. Před i za obrazem

Oblíbila si starodávnou techniku ,litografie ,hand made,kresby na solenhoferský vápenec , tisku z kamene, dnes už poměrně vzácnou technologii, starou více než dvě stě let,která se bez mistra tiskaŕe neobejde.Dílen je už poskrovnu.

Vytvořila prvky pro sakrální architektúru Barevná vitrážová okna, interiérové prvk experimentální technologií fussingu, malbou skleněnými drťemi na vrstvené spékané sklo.

Léta se věnuje také pedagogické práci, ráda učí mladé lidi porozumět umění.

Píše poezii. Spolupracuje s mediálním prostorem. Věnuje se i filmovému střihu.

Má za sebou množství autorských i kolektivních výstav doma i v zahraničí

Díla zastoupená  u soukromých osob i ve veřejných sbírkách. Na Slovensku v Česku,ˇ,Rakousku,USA,Francii,Norsku,Anglii a na mnohých místech Evropy i za mořem. Žije a tvoří Bratislavě.

 

Vzdělání:

Studium:

1970-75  navštěvovala zlínskou ZUŠ pod vedením  pani profesorky Akad.mal Vlasty Čančíkové

1975-79  SUPŠ Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti,,

 obor umělecká grafika u profesora Akad.mal Františka Nikla

1980-87 UMPRUM Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 Academy of fine Arts ,design and architecture in Prague.

 Ateliér monumentální malby u profesora Akad.mal.Quido Fojtika

Paraelne ukončila pedagogickou aprobaci v oboru estetika, dějiny umění a výtvarných disciplín.

Bibliografie a filmy:

2000 Profil umělce Fragmenty umenia“ režisérka Eva Holubanská.Slovenská televize

2015 RTVS Orientácie Rozhovor z výstavy Čipková krajina úžasu v Bratislave

2016..RTVS Orientácie Umělecký profil Iva Štrbová -Jarošová

2010 Dokumentární film o projektu Saleziánský plenér režisér Miroslav Bartoš


 

Výstavy a sbírky:

Autorské výstavy výběr:

1997 Cafe Sain Brno

1998 Ústav veterinárniho lékařství Brno

1999 2000 Galérie Blumentál Bratislava

2001 Dům kultury Bratislava Prievoz

2001 Soukromá klinika Zlín-Otrokovice

2004 Litografická dílna František Krňávek Cafe galerie Rovensko

2006 National gallery for foreign Art v Sofii 2006

2007 Aula Univerzity Konštantína Filosofa v Nitře

2007 Galerie Medea Pieštany ,,Mosty“

2010 Katedrála sv Martina Bratislava 2010 ,instalace ,,Kdo je můj bližní“

2014 Sampor benediktínský klášter

2015 Dům Quo va dis Bratislava ,,Čipková krajina úžasu“

2017.Současné umění v chrámu Pieštany

 

kolektívní výstavy výběr

1988 Noc kouzelníků Praha :

1995 Františkánský refektář výstava Nadace Ars Christi Bratislava,

2010 Bienále pasteli Novy Sacz 2010

2014 Sampor ambit benediktínského kláštera

2015 Kapitulské dvory Staré mesto Bratislava

2016 Pod Lomnickým Štítem Galerie Encián Vysoké Tatry

2016 Dvorana Ministerstva kultúry Bratislave .výtvarné združení krestum Odstíny Milosrdenství

2016 Mezinárodní maliřské sympózium Michalovce

2016 Medzinárodní malířské sympózium v Lutině

2016 Medzinárodní literárně výtvarné sympózium ORA ET ARS na Skalce u Trenčina

2017 Medzinárodní llterárně výtvarné sympózium ORA ET ARS

Realizace výběr:

1995 spoluzakladatel Projektu Nadace současného křesťanského uměni ARTS CHRISTI

1999-Obraz Božského Srdce do kaple v Lukovom Dvore Nitra

2012 Vitráže a oltářni obraz do kostela Božího Milosrdenství Výčapy-Opatovce

2017 Obrazy do kaple Karmelitánského kláštera v Lorinčiku

Úspěchy a ocenění:

Aktivity a ocenění

1987 Cena rektora za studijní výsledky UMPRUM Praha

1987 Člen Svazu slovenských výtvarných umělců

2014 Cena Fra Angelica za umělecký přínos ke křesťanské kultúře a projekt Saleziánský plenér

Člen Rady pro vědu, umění a kultúru u KBS Slovenska

Člen výtvarného združení Krestum

Díla autora

Diagonála

Štrbová Jarošová Iva

11284 Kč434 EUR

Kolébka něhy

Štrbová Jarošová Iva

11284 Kč434 EUR

Pod ochranním křídlem

Štrbová Jarošová Iva

28028 Kč1078 EUR

Esence ženy

Štrbová Jarošová Iva

23296 Kč896 EUR

Srdce ženské dse

Štrbová Jarošová Iva

19110 Kč735 EUR

Burning wing in yesterday's mirror

Štrbová Jarošová Iva

23296 Kč896 EUR

Salome

Štrbová Jarošová Iva

28028 Kč1078 EUR

Žárovka

Štrbová Jarošová Iva

11284 Kč434 EUR

Světla

Štrbová Jarošová Iva

23296 Kč896 EUR

Sen Prometeus a útes

Štrbová Jarošová Iva

23296 Kč896 EUR

Pramen, cesta a brána (diptych)

Štrbová Jarošová Iva

28288 Kč1088 EUR

V zorném uhlu

Štrbová Jarošová Iva

18382 Kč707 EUR