Bóna Jenő

Bóna Jenő
Jméno a příjmení:  Bóna Jenő
Datum narození:  1962
O umělci:

Bóna Jenő  se narodil v roce 1962 v Keceli. Už v mladém věku se zajímal o umění a výtvarnou tvorbu, no až ve dvacátých letech svého života se začal malbou zabívat profesionálne. V té době se totiž setkal s umělcem Róbertem Gayerem-Móriczem, který se stal jeho učitelem.

Jeho malby se vyznačují lehkými tahmi štětce a teplými tónmi barev. Mezi jeho typické náměty patří zobrazení krás krajiny, portréty, zátiší s květmi nebo romantické uličky středomorských měst. Pravidelne se zoučastňuje národních a mezinárodních výstav a sympózií a jeho díla je možné najít vystavené ve mnoha galériích v Maďarsku i v zahraničí.

Individuálne vystavoval na několika světových místech ako třeva v USA, Kanadě nebo v japonském Tokiu a Kjóte.

Díla autora