Evangelium dle Jana 21.1-14

Obraz malovaný dle vlastní fantasie. Malba je i po bocích plátna, takže není nutné obraz rámovat.

 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
   "Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: 
   Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: "Půjdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. 
   Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 
   Ježíš se jich zeptal: "Dítky, nemáte něco k jídlu?" Odpověděli mu: "Nemáme." 
   On jim řekl: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete." Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. 
Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "Pán je to!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty - byl totiž oblečen jen nalehko - a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí - nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. 
   Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb, které jste právě chytili." Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: "Pojďte snídat!" Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. 
   To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání."

74480 Kč 2660 EUR

Další díla tohoto umělce

Bájní jarní krajina

Vamosi Peter

5096 Kč182 EUR

Evangelium dle Matouše 18: 1-3

Vamosi Peter

74480 Kč2660 EUR

Objetí 1

Vamosi Peter

7448 Kč266 EUR

Objetí 2

Vamosi Peter

6664 Kč238 EUR

Tanec s andělem 1

Vamosi Peter

5348 Kč191 EUR

Na vlnách hudby

Vamosi Peter

8624 Kč308 EUR

Letní den v bájní krajině

Vamosi Peter

5488 Kč196 EUR

Volba srdce

Vamosi Peter

5880 Kč210 EUR

Tanec s andělem 2

Vamosi Peter

7448 Kč266 EUR

Tanec na louce

Vamosi Peter

9800 Kč350 EUR