Malasits Zsolt

Malasits Zsolt Malasits Zsolt Malasits Zsolt Malasits Zsolt Malasits Zsolt Malasits Zsolt
Jméno a příjmení:  Malasits Zsolt
Datum narození:  16.11.1961
O umělci:

Zsolt Malasits sa narodil v roku 1961 v maďarskom Győri, kde doteraz žije a tvorí.

Aktívnym umelcom je od roku 1984. Tvorí viacerými technikami: sochy z teracoty, kameňa i bronzu, maľby olejom a akrylom. V roku 1998 otvoril galériu Malasits v historickom centre mesta Győr.

V roku 2000 bol zakladajúcim členom a umeleckým vedúcim výtvarného združenia Korszakváltó, ktoré sa skladá z známych maďarských maliarov maľujúcich veľkoplošné maľby umiestňované na steny budov miest.

Jeho tvorba je hlavne o ľudských vzťahoch, o spojení človeka s Bohom a s inými ľuďmi, o životných príbehoch, o láske, o hľadaní samotnej podstaty človeka a jeho poslaní vo svete. V jeho obrazoch sa často zjavujú ryby ako symboly trvalej metamorfózy a nehmotnosti vecí.

Používaním teplých farieb deklaruje túžbu po čistom živote. Chce poskytnúť divákovi nielen vizuálny zážitok, ale aj stimulovať jeho uvažovanie o podstate života, o jeho postojoch a činoch tak, aby v dualite dobra a zla nachádzal cestu k svetlu.

Jeho ruky sú často vedené jeho dušou, ktorá je oveľa silnejšia a jasnejšia ako obmedzené myšlienky pozemského ega.

Umenie Zsolta Malasitsa je charakterizované zachovaním spirituality, sakrality a čistých tradícií.

Autor je činný nielen ako maliar, ale aj ako spoluorganizátor kultúrneho života a charitatívnych podujatí v győrskom regióne.

Vzdělání:

Vyštudoval Akadémiu umenia vo fínskej Imatre (1989-1993).

Výstavy a sbírky:

Mal mnoho individuálnych výstav, okrem Maďarska aj na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Švajčiarsku, Chorvátsku a Poľsku.

Jeho diela sú zastúpené v galerijných zbierkach v Maďarsku, Rakúsku, Fínsku, Švédsku, USA, Mexiku, Japonsku a v Austrálii.

Úspěchy a ocenění:

Získal viacero ocenení na medzinárodných výstavách v Taliansku, Poľsku a dvakrát vo Francúzsku.

Díla autora