Horvát Peter

Horvát Peter
Jméno a příjmení:  Horvát Peter
Datum narození:  23.3.1969
O umělci:

Maľujem od roku 1997.  U svokrovcoch v obci Pohorelá som začal maľovať obrazy na ľanové plátna, ktoré mnohokrát ležali nevyužité.

 

Maľovanie obrazov je pre mňa hobby a relax.

 

            Sú o:

 

 • hľadaní spojitostí medzi nebom a zemou, svetom vnímaným fyzickým zrakom a akýmsi vnútorným videním - tušením

 

 • forme meditácie, motlidbe, rozhovore  ...

   

 • o koreňoch, spomienkach a návratoch, rodinných a priateľských väzbách, o pocitoch, o nenápadných, ale dôležitých veciach skrytých pre prvotný vnem

     

 • tom, čo sa nedá zachytiť fotoaprátom

   

 • náznakoch konkrétnosti, o imaginárnych postavách a fiktívnej krajine, bez detailov, so symbolickými tvarmi

 

 • skúšaní rôznych techník a vytváraní si vlastných, nových postupov...niečo vznikne akoby  náhodou - kombináciou už poznaných techník

   

·      o symboloch - nejde vždy o to, aby sme obrazy celkom rozlúštili, skôr o pootvorenie dverí, ktoré k nim vedú, o tesnejšie priblíženie sa k ich tajomstvu. Obrazy si ponechávajú niečo navyše, čo nebolo vyslovené a čo vôbec nemôže byť vyslovené

 

 

Nádej, ktorá chráni pokoj duše uprostred nepokoja a napätia.

Nádej, čo nás prenáša z tmy do sveta svetla.

Reálne, neštylizované, neidealizované - realita či náhoda?

Maliarskym spôsobom isté posolstvo, myšlienky, názory i životné skúsenosti.

Vzdělání:

VŠT Košice - strojný inžinier - technológ

Výstavy a sbírky:

- autorské výstavy v Brezne, Michalovciach a v Humennom:

1997 Krajinky - Art Galery - Humenné

1998 Cafe galery - Brezno

1999 Cnosti - Michalovce

2001 Bez slov - Michalovce

2002 K Svetlu - Michalovce

2003 Meditácie - Michalovce

2008 Si - Michalovce

2010 O Svetlostiach - Michalovce

2012 Korene - Humenné

2012 Poznania - Michalovce

2013 Korene - Michalovce

2014 Výber z tvorby - Michalovce - kaviareň Bohéma

2014 Výber z tvorby - Michalovce - kaviareň - Adel caffee

2016 Výber z tvorby - Michalovce - kaviareň - Refresh

2016 Vidím Svetlo - Michalovce

2016 Výber z tvorby - Vítanie Žeriavov - kaštielik Senné

 

- každoročná účasť na postupovej regionálnej výtvarnej súťaži neprofesionálnych výtvarníkov TVORBA v ZOS Michalovce v regióne Michalovce a Sobrance

- každoročná účasť na postupovej regionálnej výtvarnej súťaži neprofesionálnych fotografov AMFO v ZOS Michalovce v regióne Michalovce a Sobrance

 

 

 

Úspěchy a ocenění:

- postup do krajského kola do Košíc (2015, 2016, 2017, 2018) a celoštátneho kola z regionálnej výtvarnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov TVORBA v ZOS Michalovce v regióne Michalovce a Sobrance

Díla autora

přes okno když prší 1

Horvát Peter

3920 Kč140 EUR

přes okno když prší 2

Horvát Peter

3920 Kč140 EUR

Aura

Horvát Peter

3920 Kč140 EUR