Dubayová Ruth

Dubayová Ruth
Jméno a příjmení:  Dubayová Ruth
Datum narození:  20.10.1954
O umělci:

 Akademická maliarka Ruth Dubayová patrí k posledným absolventom prof. Jána Želibského na oddelení figurálnej maľby a krajinárskej kompozície na Vysokej škole  výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä téme detí a rodiny, neskôr zátišiam. Od polovice 80-tych rokov tvorí každý rok sériu pastelov krajín.  Spočiatku verne zobrazuje krajinu a náladu v nej, neskôr sa krajina stáva len podnetom k vlastnému expresívnemu vyjadreniu. Mala viac ako dvadsať samostatných výstav  doma a v zahraničí. Každoročne sa účastní skupinových výstav organizovaných združeniami: Klub výtvarných umelcov a teoretikov a Spoločnosť voľných výtvarných  umelcov, ktorých je členkou.

Techniky:

Olejomaľba - olej na plátne, alebo na maliarskej lepenke - plátno nalepené na lepenke 

Pastel - suchý kriedový pastel na papieri, zafixovaný, nerámovaný

Kombinovaná technika - rôzne kombinácie akrylových farieb, olejového pastelu, tušov, ceruziek na papieri 

Díla autora

Klepy

Dubayová Ruth

10962 Kč406 EUR

Šašek

Dubayová Ruth

13149 Kč487 EUR

Květiny pro tebe

Dubayová Ruth

9072 Kč336 EUR

Strom 7

Dubayová Ruth

9072 Kč336 EUR

Hra a touha

Dubayová Ruth

13392 Kč496 EUR

Doteky slunce 5

Dubayová Ruth

7560 Kč280 EUR

Krajina pod Sitnem

Dubayová Ruth

13608 Kč504 EUR

Strom 2

Dubayová Ruth

9072 Kč336 EUR

Vzdech

Dubayová Ruth

4536 Kč168 EUR

Kytice 9

Dubayová Ruth

10584 Kč392 EUR

Květiny pro tebe 70

Dubayová Ruth

9072 Kč336 EUR

Strom 13

Dubayová Ruth

9072 Kč336 EUR