Dubayová Ruth

Dubayová Ruth
Jméno a příjmení:  Dubayová Ruth
Datum narození:  20.10.1954
O umělci:

 Akademická maliarka Ruth Dubayová patrí k posledným absolventom prof. Jána Želibského na oddelení figurálnej maľby a krajinárskej kompozície na Vysokej škole  výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä téme detí a rodiny, neskôr zátišiam. Od polovice 80-tych rokov tvorí každý rok sériu pastelov krajín.  Spočiatku verne zobrazuje krajinu a náladu v nej, neskôr sa krajina stáva len podnetom k vlastnému expresívnemu vyjadreniu. Mala viac ako dvadsať samostatných výstav  doma a v zahraničí. Každoročne sa účastní skupinových výstav organizovaných združeniami: Klub výtvarných umelcov a teoretikov a Spoločnosť voľných výtvarných  umelcov, ktorých je členkou.

Techniky:

Olejomaľba - olej na plátne, alebo na maliarskej lepenke - plátno nalepené na lepenke 

Pastel - suchý kriedový pastel na papieri, zafixovaný, nerámovaný

Kombinovaná technika - rôzne kombinácie akrylových farieb, olejového pastelu, tušov, ceruziek na papieri 

Díla autora

Strom 2

Dubayová Ruth

9408 Kč336 EUR

Staré město 8

Dubayová Ruth

7448 Kč266 EUR

Malá kytička 16

Dubayová Ruth

7448 Kč266 EUR

Hra a touha

Dubayová Ruth

13888 Kč496 EUR

Šašek

Dubayová Ruth

13636 Kč487 EUR

Kytice 9

Dubayová Ruth

10976 Kč392 EUR

Kaštanová alej

Dubayová Ruth

13888 Kč496 EUR

Večerní radosti 1

Dubayová Ruth

4704 Kč168 EUR

Strom 7

Dubayová Ruth

9408 Kč336 EUR

Strom 14

Dubayová Ruth

9016 Kč322 EUR

U vody

Dubayová Ruth

10976 Kč392 EUR

Osamělá 1

Dubayová Ruth

9016 Kč322 EUR