Dobrowolska Simona

Dobrowolska Simona
Jméno a příjmení:  Dobrowolska Simona
O umělci:

Mgr. art. Simona Dobrowolská, narodená 30.12.1985 pôvodom z Košíc.

Tvorba:

Spektrum tvorby je rozsiahle. Venuje sa médiu maľby, keramiky, fotografi, inštalácií, tvorbe objektov. Rôznorodosť výtvarných médií autorka kombinuje šikovne v inštaláciách napr. Vnímanie videného, alebo Spomienky a fikcia.

Ústrednou témou tvorby je rodina a spomienky. V nej sa zaoberá súkromím svojej mysle, čo si pamätá a snaží sa rozoznať fikciu od reálnej spomienky. Subjektívnym pohľadom hodnotí podobnosti medzi členmi rodiny a hľadá rodinnú identitu ako spojovací celok, ktorý by mal prepojiť rôznorodé charaktery, ktorých putom je genetický základ.

Ďalšou témou je pop-kultúra, z ktorej si vyberá námety (idol krásy, skomercionalizované rozprávkové postavičky, mamon po pekných a drahých predmetoch, chtíč krásy atď.) Tie potom s nadsázkou zbožšťuje v podobne uctievaných ikon.

Touto sakrálnou tvorbou plynule prechádza do myšlienok na svätých a Boha. Skrz nich rieši súkromnú otázku viery. Táto téma je pre autorku stále otvorená. Zjednocujúcim bodom pre celú tvorbu je invenčnosť a chuť experimentovať s materiálom, hľadať nové možnosti (spôsoby) sebarealizácie a prejavy cez nové techniky.

Tvorba sa dá rozdeliť na dve zreteľné časti a to na konceptuálnu a voľnú tvorbu. Konceptuálna tvorba sa nesnaží byť estetiky príťažlivá (inštalácie, objekty). Nesie v sebe odkaz na súkromnú minulosť autorky v podobe spomienok na rodinu.

Voľná tvorba sa na druhej strane snaží diváka povzbudiť k estetickému vnímaniu krásneho, prebudiť v divákovi príjemne emócie skrz tvary a farby. Rukopis autorky je nezameniteľný, silne tiahne k dekoratívnosti a surrealistickej podvedomej symbolike.

Vzdělání:

2008 - 2010 Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení – Doplňujúce Pedagogické

štúdium zamerané na vyučovanie odborných predmetov Pedagogika, Psychológia, Didaktika odborných predmetov.

Pod vedením Prof. Rudolfa Sikoru a Akad. mal. Zbynka Prokopa v ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby ukončila v roku 2011 štúdium na Fakulte Umení na Technickej Univerzite v Košiciach.

Ako študent v roku 2007/2008 absolvovala študijný pobyt v programe Erasmus mobility na ACCADEMIA DI BELLE ARTI L´AQUILA, Taliansko. Kde sa zúčastnila súťaže a výstavy SHOT OF EUROPE v Museo Muspac L ´ Aquila.

Výstavy a sbírky:

Anjeli na Horách pútnická výstava v rámci medzinárodného projektu s názvom Svätomarianská púť (,,Svetlo z Východu“), SR 2018 (spoločná)

Plenéry Zemplínskeho Múzea 2017, Galéria ZOS Michalovce, SR 2017 (spoločná)

Bipolarita ,,My a Oni", Sobrance, SR 2015 (spoločná)

Copus Art 2015 Veľké Kapušany, SR 2015, (spoločná)

Copus Art 2014 Veľké Kapušany, SR 2014, (spoločná)

KRÁSA – JEDINEČNOSŤ – TRADÍCIA SLOVÁKOV, Médiathèque georges brassens, Maizières-lès-Metz, FR,2013 (spoločná)

Nič konkrétne, Kafe Scherz, Bratislava, SR 2012 (samostatná)

Dizajnvíkend-trivjednom, Pisztoryho palác, Bratislava, SR 2012, (spoločná)

L E N T I L K Y, Zemplínske múzeum v Michalovciach, SR 2012, (spoločná)

Prezentácia tvorby- maľba a keramika, Axioma Gallery, Bratislava, SR 2012, (samostatná)

Maľované zrkadlá a iné sklá, Panini&Coffe, Michalovce, SR 2012, (samostatná)

Výstava aktuálnej tvorby- maľba v kultúrnom centre FreeDom, Michalovce, SR 2012, (samostatná)

Výstava fotografií na festivale Festa Della Repubblika Multietnica na Piazza Carignano Torino, IT 2012, (spoločná)

Zeitgenössische Kunst in dre Slowakei, Tulln, Rakúsko, 2011, (spoločná)

4 výročie Subterenu, Galéria Subteren v Michalovciach, SR, 2011, (spoločná)

40, 40 výročie existencie Školy úžitkového výtvarníctva vo VSG, Košice, SR 2010, (spoločná)

Youn blood in Subteren v Michalovciach, SR 2010, (spoločná)

TRIENÁLE MAĽBY Zemplín- Gemer- Spiš, Medzinárodné maliarske a sochárske sympóziu Zemplín, Zemplínske múzeum v Michalovciach, SR 2010, (spoločná)

Prezentácia vlastnej tvorby v kaviarni Panini&Coffe v Michalovciach, SR 2010, (samostatná)

Vnímanie videného, Zemplínske múzeum v Michalovciach, SR 2010, (samostatná)

Vnímanie videného, objekty v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, SR 2010, (samostatná)

SHOT OF EUROPE v Museo Muspac, L ´ Aquila IT 2008, (spoločná)

Výstava keramiky študentov ŠUV, Galéria Veritas, Košice SR 2006, (spoločná)

 

 

Organizované projekty:

Vnímanie videného, 2015,objekty(4ks) sa stali súčasťou interiéru ako funkčný a zároveň estetický prvok nedávno otvoreného zábavného a relaxačného wellnes komplexu Thermal Park Šírava.

Bipolarita ,,My a Oni", 2015

Malý projekt výstava a vernisáž Bipolarita ,,My aOni" je podporená z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax (Kompetencie pre prax), ktorý organizuje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže. V spolupráci Mgr. Mária Kováčová a OZ Ďakujeme- Paľikerav. Je zameraná na menšiny žijúce na Slovensku. Názov Bipolarita v súvislosti s myšlienkou výstavy, znamená dvojpólovosť medzi ,,MY a ONI".

L E N T I L K Y, 2013,Autorská Výstava a vernisáž absolventov FU na TUKE v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach. Názov výstavy podtrháva rozmanitosť rukopisu, tém a tvorby vystavujúcich autorov.

Díla autora

Egypťan

Dobrowolska Simona

10584 Kč378 EUR

Fantazijní kompozice

Dobrowolska Simona

13720 Kč490 EUR

Subjektivní kompozice I

Dobrowolska Simona

13720 Kč490 EUR

Slunce a Měsíc

Dobrowolska Simona

38024 Kč1358 EUR

Malý princ vyrostl na velkýho

Dobrowolska Simona

10584 Kč378 EUR

Konec vztahu

Dobrowolska Simona

19992 Kč714 EUR

Hosté

Dobrowolska Simona

18424 Kč658 EUR

Kosmos

Dobrowolska Simona

3920 Kč140 EUR

Subjektivní potrét

Dobrowolska Simona

8624 Kč308 EUR

Váza s imaginární rybou

Dobrowolska Simona

3920 Kč140 EUR

Sněhulák

Dobrowolska Simona

3920 Kč140 EUR

Dva na procházke městem

Dobrowolska Simona

20384 Kč728 EUR