Bende Márton

Bende Márton
Jméno a příjmení:  Bende Márton
Datum narození:  1987
O umělci:

Márton Bende patrí k najmladšej generácii súčasných maďarských umelcov. Napriek mladému veku a stále ešte len prebiehajúcim výtvarným štúdiám sa zúčastňuje domácich a medzinárodných výstav a úspešne predáva svoje diela aj za hranicami Maďarska.

Obľúbenou technikou Martona Bendeho je kombinovanie olejových alebo akrylových farieb s tušom, sprejovou farbou a fotografiami vytlačenými na plátne, ktoré potom vkomponuje do nového fantazijného sveta. Väčšina z jeho malieb nesie v sebe filozofické úvahy o živote, o duši, o poslaní človeka v spoločnosti, o morálnych a etickcýh pricípoch...

 

Výstavy a sbírky:

2015

International Art Expo Rím, Taliansko
Word Wide Art Show Flyer Art Gallery New York
 

2017
Flyer Art Gallery New York
Spring Auction Exhibition Budapest
 

2018
BLITZ Gallery Budapest

Díla autora

Satyra poslední duše

Bende Márton

41580 Kč1540 EUR

Po práci

Bende Márton

37800 Kč1400 EUR

Květinář

Bende Márton

30240 Kč1120 EUR

Sen

Bende Márton

26460 Kč980 EUR

Kronika upadajícího člověka

Bende Márton

30240 Kč1120 EUR

Tak jak v létě

Bende Márton

26460 Kč980 EUR

Sám ve městě

Bende Márton

26460 Kč980 EUR

Hořící demon velkého černého lesa

Bende Márton

18900 Kč700 EUR

Partizán 3.

Bende Márton

37800 Kč1400 EUR

Osobní demoni

Bende Márton

26460 Kč980 EUR

Beznádějní tulák

Bende Márton

28350 Kč1050 EUR

Anonymita

Bende Márton

37800 Kč1400 EUR

Prioritní zkušenost

Bende Márton

26460 Kč980 EUR

Věštkyně

Bende Márton

32130 Kč1190 EUR

Partizán 2.

Bende Márton

37800 Kč1400 EUR

Smrt a vzkříšení umělce

Bende Márton

26460 Kč980 EUR

Partizán

Bende Márton

37800 Kč1400 EUR