Bende Márton

Bende Márton
Jméno a příjmení:  Bende Márton
Datum narození:  1987
O umělci:

Márton Bende patrí k najmladšej generácii súčasných maďarských umelcov. Napriek mladému veku a stále ešte len prebiehajúcim výtvarným štúdiám sa zúčastňuje domácich a medzinárodných výstav a úspešne predáva svoje diela aj za hranicami Maďarska.

Obľúbenou technikou Martona Bendeho je kombinovanie olejových alebo akrylových farieb s tušom, sprejovou farbou a fotografiami vytlačenými na plátne, ktoré potom vkomponuje do nového fantazijného sveta. Väčšina z jeho malieb nesie v sebe filozofické úvahy o živote, o duši, o poslaní človeka v spoločnosti, o morálnych a etickcýh pricípoch...

 

Výstavy a sbírky:

2015

International Art Expo Rím, Taliansko
Word Wide Art Show Flyer Art Gallery New York
 

2017
Flyer Art Gallery New York
Spring Auction Exhibition Budapest
 

2018
BLITZ Gallery Budapest

Díla autora

Prioritní zkušenost

Bende Márton

27440 Kč980 EUR

Partizán

Bende Márton

39200 Kč1400 EUR

Věštkyně

Bende Márton

33320 Kč1190 EUR

Sám ve městě

Bende Márton

27440 Kč980 EUR

Kronika upadajícího člověka

Bende Márton

31360 Kč1120 EUR

Satyra poslední duše

Bende Márton

43120 Kč1540 EUR

Smrt a vzkříšení umělce

Bende Márton

27440 Kč980 EUR

Partizán 3.

Bende Márton

39200 Kč1400 EUR

Osobní demoni

Bende Márton

27440 Kč980 EUR

Anonymita

Bende Márton

39200 Kč1400 EUR

Po práci

Bende Márton

39200 Kč1400 EUR

Partizán 2.

Bende Márton

39200 Kč1400 EUR